heading

heading

Yarışma Takvimi ve Genel Katılım Şartları

• Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.
• Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Yarışma koşulları okul müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
• Okullarda, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için bir komisyon oluşturulacaktır.
• Yazılacak mektupların her yönüyle özgün olması gerekmektedir. Mektupların daha önce hiç bir mecrada yayınlanmamış olması şartı bulunmaktadır. Mektubun tamamı ya da bir bölümü basın-yayın organı veya herhangi bir mecradan kopyalanmış ya da alıntı yapılmış ise mektup değerlendirilmeye alınmayacak/ derece aldıysa iptal edilecektir.
• Mektuplar el ile okunaklı ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde yazılacaktır.
• Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
• Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
• Mektupların aslı (orijinali) ve katılım formu, okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
• Yarışmaya konu olan Mektup Türkçe imla ve noktalama kurallarına uyularak yazılmalıdır.
• Katılımcılar www.konya.bel.tr adresinden, “Başvuru Formu” ve “Yarışma Şartnamesi ”ne ulaşabilir. “Başvuru Formu ”nu doldurmak ve mektuplarını okullarına teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler.
• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

features
Yarışmaya Başlangıç Tarihi

29 Eylül 2023

Eserlerin Okul Müdürlüklerine Teslim Edilmesi için Son Tarih

17 Kasım 2023

Okul Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi

24 Kasım 2023

İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi

01 Aralık 2023

Ödül Töreni

07 Aralık 2023

Son Başvuru

17 Kasım 2023

Kültürel zenginlikleri ve barındırdığı tasavvufi yönüyle Konya,ülkemizin oldukça kıymetli bir parçasıdır. Hazreti Mevlana'nın ölümünün 750'nci yılı olan 2023 yılının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle ‘Mevlâna Yılı’ olarak ilan edilmesi dolayısıyla, bu yıl için yapılan tümfaaliyetler de özel bir yere ve anlama sahiptir.Güzide Konya’mızın derin medeniyetinin sahip olduğu birçok değer, toplumumuzun kültürel yapısının oluşmasında oldukça büyük bir rol üstlenmektedir. Bu bağlamda temel yapı taşlarından birisi olan ve kültürümüzün büyük bir kısmına etkisi olmuş Hz. Mevlana oldukça mühim ve değerli bir şahsiyettir. Onun öğretilerinden yola çıkarak birçok kültürel faaliyete de ev sahipliği yapıyoruz.Bu kapsamda düzenlenecek olan ‘Gençlerimizden Hz Pir’e (Mevlana’ya) Mektup’yarışmasıda; Kültür mirasımızın en canlı unsurlarından birisi olan Mevlana Celaleddin-i Rumî’yi genç nesillerimize daha iyi tanıtmak, onun fikir dünyasıyla öğrencilerimizi tanıştırmak ve sosyal hayatta karşılaştıkları problemlere Mevlana’nın eserleri ve düşünceleriyle çözüm bulmalarına yardımcı olmak, yeni nesilleri onun eserlerine yönlendirmek, Mevlana Celaleddin-i Rumî ve mesajını herkese özellikle gençlerimize duyurmakamacıyla düzenlenmiştir.

“GENÇLERİMİZDEN HZ PİR’E (MEVLANA’YA) MEKTUP” YARIŞMASI

LİSE ÖĞRENCİLERİ

Birincilik 15.000 TL

İkincilik 10.000 TL

Üçüncülük 5.000 TL

ŞARTNAME

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ

Birincilik 10.000 TL

İkincilik 5.000 TL

Üçüncülük 2.500 TL

ŞARTNAME
Bu başvuru formu eksiksiz doldurulup mektupla birlikte bir zarfa konularak okul müdürlerine teslim edilecektir.
Formu İndirmek İçin Tıklayınız.

İletişim Bilgileri

444 55 42

İsa SAATÇİOĞLU
+90 444 55 42 - 3724

Konya Büyükşehir Belediyesi
Çimenlik Mah. Aslanlı Kışla Cad. Konya Büyükşehir Belediye Mevlana Kültür Merkezi
No:8 Pk:42030 Karatay, KONYA, TÜRKİYE